Увійти


БАНДУ-ГЕТЬ!

Вища рада юстиціїГортаючи сторінки Інтернету натрапив на сайт Вищої ради юстиції. Мене зацікавили дисциплінарні провадження, відкриті цією установою щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, особливо «верхівки» судової влади – суддів Верховного суду України, у якому незаконно працює суддя Самсін Ігор Леонович.

26.05.2016 року Вища рада юстиції ухвалила рішення № 1066/15-16 «Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Верховного Суду України Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л.». Висновок за матеріалами перевірки скарги Сухаревського Андрія Івановича, Вінніка Володимира Олексійовича, Віннік Тетяни Олексіївни, Селіванової Наталії Володимирівни, Віннік Ольги Володимирівни склала член ВРЮ Лесько Алла Олексіївна. В чому ж полягає скарга вказаних осіб? Вона полягає у тому , що «суддею Прокопенком О.Б. порушено норми процесуального права при розгляді заяви ОСОБА_1, ОСОБА_2 про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого адміністративного суду України від 11 лютого 2015 року у справі за позовом ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до Президента України ОСОБА_6, треті особи: ОСОБА_1, ОСОБА_2, про визнання бездіяльності та дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії, стягнення матеріальної та моральної шкоди (касаційне провадження № 21-149а15), що стало наслідком постановлення неправосудної ухвали від 13 березня 2015 року про відмову у поновленні строку для подання заяви про перегляд судового рішення та залишення без розгляду заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Також зазначили про аналогічні порушення, допущені суддею Самсіним І.Л. при розгляді заяви ОСОБА_5, ОСОБА_4., ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого адміністративного суду України від 11 лютого 2015 року у цій самій справі (касаційне провадження № 21-150а15), що стало наслідком постановлення неправосудної ухвали від 13 березня 2015 року про відмову у поновленні строку для подання заяви про перегляд судового рішення та залишення без розгляду заяви ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2.

У зв’язку з цим просили внести подання до Верховної Ради України про звільнення Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л. з посад суддів Верховного Суду України».

У ЄДРСР знаходиться Постанова Вищого адміністративного суду України від 11.02,2016р., за наслідками розгляду скарги на Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання бездіяльності та дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії і стягнення матеріальної та моральної шкоди.

Мої спроби знайти у РЕЄСТРІ ухвали суддів ВСУ Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л. від 13.03.2016 року( касаційні провадження № 21-149а15 та № 21-150а15) закінчились невдачею - у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні згадані судові рішення та інші - по вказаних номерах судових справ. Чому? Що на вказаних суддів не розповсюджується дія Закону України «Про доступ до судових рішень»? Вони, що мають себе за небожителів? Одягнув мантію і причепив суддівський знак - вже ніг не чує під землею?

Читаємо п.3 ст.6 Закону України «Про доступ до судових рішень»:

«суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до РЕЄСТРУ».

Крім того читаємо п.13 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Постановою КМУ № 740 від 25.05.2006р.:

«електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту».

Який висновок напрошується з викладеного? Судових рішень від 13.03.2015 року в РЕЄСТРІ немає до цього часу! На якій підставі ці судові рішення були використані судом для судочинства? Їх не існує в природі! Таких судових рішень суддя (колишній) Пустомитівського районного суду Львівської області Нерознак міг наклепати сотні, причому для кожної сторони провадження по справі таке, що суперечить іншому судовому рішенню, яке надано для протилежної сторони. На якій підставі Вища рада юстиції винесла висновок за матеріалами перевірки скарги, не переконавшись у наявності цих рішень у РЕЄСТРІ?

Читаємо рішення ВРЮ.

«За результатами розгляду скарги Сухаревського А.І., Вінніка В.О., Віннік Т.О., Селіванової Н.В., Віннік О.В. член Вищої ради юстиції Лесько А.О. запропонувала відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Верховного Суду України Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л. (висновок від 17 лютого 2016 року)».
«На засіданні 22 березня 2016 року дисциплінарна секція Вищої ради юстиції рекомендувала Вищій раді юстиції прийняти рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Верховного Суду України Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л.

Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (у чинній редакції) провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження.

Частина перша статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, розгляд дисциплінарної справи і прийняття рішення.

Згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент розгляду заяв про перегляд постанови ВАСУ від 11 лютого 2015 року) суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

За нормами статті 55 цього Закону присяга судді вимагає від нього об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.

За результатами проведеної перевірки не встановлено фактів порушення суддями Верховного Суду України Прокопенком О.Б. та Самсіним І.Л. вимог щодо статусу судді, посадових обов’язків чи присяги судді при розгляді заяв ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, ОСОБА_4., ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2.

Не встановлено також і передбачених статтею 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на час розгляду заяв) підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності».

Це висновок ВРЮ. А що ж насправді?

А насправді судді – Прокопенко О.Б. і Самсін І.Л. при здійсненні судочинства по вказаних скаргах вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст.367 КК України (Службова недбалість):

«невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадян, або державним чи громадським інтересам».

Саме так можна кваліфікувати дії цих суддів, які не внесли до цього часу до РЕЄСТРУ судові рішення від 13.03.2015 року. Чому так? Чому цього не виявила член ВРЮ Лесько А.О.? Та тому, що сама член Вищої ради юстиції Лесько Алла Олексіївна, секретар дисциплінарної секції ВРЮ, ще працюючи у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ систематично порушувала вимоги Закону України «Про доступ до судових рішень». Для прикладу наведу ухвалені нею судові рішення, які включені до РЕЄСТРУ:

  • Р.н. 30401410, ухвала суду від 13.03.2012р. по справі № 6-42986св12, фактично внесена до РЕЄСТРУ 04.04.2013 року;
  • Р.н. 36856245, ухвала суду від 22.01.2013 року по справі № 6-500007св13, фактично внесена до РЕЄСТРУ 29.01.2014року;
  • У 2014 році десятки судових рішень ухвалених суддею Лесько А.О. від 6 місяців до року не вносились до Реєстру.

Про що це свідчить? Про те, що вже мною вказано вище - член ВРЮ, яка розглядала скаргу на суддів Прокопенка О.Б. та Самсіна І.Л. сама є порушницею Закону і підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за ст.367 КК України (Службова недбалість).

А чи кращими виглядають у цьому питанні самі судді Прокопенко О.Б. та Самсін І.Л.? Заходимо у РЕЄСТР і що бачимо? Суддя Прокопенко О.Б., що з 2009 року працює у ВСУ на вимоги Закону України «Про доступ до судових рішень» взагалі не звертає уваги (у 2009 році включив до РЕЄСТРУ 1 судове рішення, у 2010 році - 1 судове рішення, у 2011 роц і- 1 судове рішення, у 2012 році - 24 судових рішення, у 2013 році - 45 судових рішень, у 2014 році - 61 судове рішення). Ухваливши судове рішення за реєстраційним № 56973692, ухвала від 02.04.2014 року по справі № 21-114а14, він вніс її до РЕЄСТРУ через два роки - 07.04.2016року. Таких прикладів є чимало.

Про що це свідчить? Про те, що згаданий суддя не виконує своїх службових обов’язків, покладених на нього законами України та нормативними документами. За три роки (2009-2011) він спромігся ухвалити тільки три судових рішення? Де решта судових рішень за ці роки? А що ж голова Верховного Суду України не «ловить мишей», не виконує покладених на нього законом обов’язків здійснювати контроль за надсиланням судами до РЕЄСТРУ судових рішень(п.16 Порядку ведення ЄДРСР)? Чи може він не знає своїх обов’язків? Чи може він хоче, щоб я зробив повну люстрацію Верховного Суду України в питанні виконання суддями вимог згаданого Закону і оприлюднив результати у Інтернеті?

А який приклад для своїх колег по цеху показує бувший голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Самсін І.Л.? На сторінках Інтернету читаємо, що у жовтні 2014 року він добровільно залишив згадану посаду (за деякими повідомленнями він втікав з ВККСУ, написавши заяву про звільнення за власним бажанням заднім числом, коли громадські активісти заїхали на територію ВККСУ з автогумою та сміттєвим баком для його люстрації). У РЕЄСТРІ знаходимо цікаву інформацію. За 2014 рік суддя Самсін І.Л. вніс до ЄДРСР 14 судових рішень, а за 2015 рік - 782.

Аналіз цих судових рішень показує, що чиновник такого високого рангу, який у своїх неодноразових публічних висловлюваннях згадував, яким чеснотам повинен відповідати суддя, тепер показує зовсім протилежне. Він сам порушує вимоги Законів України та нормативних документів. У РЕЄСТРІ числиться судове рішення № 56973824, ухвала від 19.12.2014р по справі № 21-613а14, яка фактично включена до РЕЄСТРУ через півтора року - 07.04.2016 року. Чому? Що суддя Самсін І.Л. не знає вимог Закону України «Про доступ до судових рішень»? Він, що не виконує вимог Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», у відповідності до яких повинен був включити до кінця вересня 2015 року всі невключені раніше судові рішення? Чому суддя Самсін І.Л. включив до РЕЄСТРУ 05.02.2015р. ухвалу від 28.01.2014 року по справі № 21-36а15? Яким чином він виніс ухвалу у 2014 році по справі, яка зареєстрована у 2015 році? Що це помилка? Має помічників, чому вони не виправляють помилки? Невнесення впродовж року судового рішення до РЕЄСТРУ- неодноразові порушення цього судді. Чому? Чи може цей суддя рахує це дріб’язковою провиною, на яку не слід звертати увагу? Але це порушення його службових обов’язків! Так само, як і суддя Прокопенко О.Б., суддя Самсін І.Л. вчиняють дії, що підпадають під ознаки ст.367 КК України (Службова недбалість).

На мою думку, викладене свідчить, що ВРЮ при винесенні рішення за скаргою вказаних осіб допустила порушення Закону, фактично приховавши від притягнення до не тільки дисциплінарної, але й кримінальної відповідальності згаданих суддів. Одночасно притягненню до кримінальної відповідальності підлягає і член ВРЮ Лесько А.О., яка теж неодноразово вчинила службову недбалість.

А тепер найголовніше!

Чому член Вищої ради юстиції при розгляді скарги не вказала у документах про те, що суддя Самсін І.Л. незаконно обіймає згадану посаду? На якій підставі він працює? Адже згідно Закону України «Про очищення влади» він, як і всі члени ВККСУ підлягає перевірці, яку він відмовився проходити. Про це добре відомо голові Верховного Суду України! А де ж його антикорупційна позиція? Чому член ВРЮ Волковицька Н.О. більше року розглядає подання Міністерства юстиції і не подає висновку ВРЮ для скерування до Верховної ради України про звільнення судді Смсіна І.Л. з займаної посади, яку він незаконно обіймає ? Чому голова ВРЮ Бенедисюк І.М. не вживає заходів прискорення розгляду цього питання? Хто «кришує» Самсіна І.Л., який за часів Януковича В.Ф. очолював згадану установу?

Згадуючи події дворічної давності мені запам’ятались енергійні заклики до учасників «Майдану» бувшого народного депутата України Луценка Ю.В.- «Банду-геть!». Так і хочеться сьогодні те саме кричати до теперішньої влади, особливо судової- «Банду-геть!».

Керівник Львівського відділення
ВГО «Журналісти проти корупції»
О.С.Жуков

Загальний рейтинг ($ s)

$ s з 5 зірок
  • Немає коментарів

Залиште Ваші коментарі

Залишити коментар в якості гостя

0
Ваші коментарі можуть бути редаговані адміністратором.
Автор :

На сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Останні користувачі

  • Троценко - Добрянська Ольга
  • FumesothFet
  • Vasya
  • Sevnday
  • Sevenday

Статистика

Користувачі
506
Статті
664
Перегляди статей
684262

Лічильник