Увійти


«Гвалтівники» закону в мантіях?

ВРПЗа наслідком розгляду скарги Вихованки Р.С. на незаконні дії судді Личаківського районного суду м. Львова Шеремети Галини Ігорівни рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя №917/3дп/15-18 від 28.03.2018 року остання притягнута до дисциплінарної відповідальності із застосуванням до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження (безпідставне затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом встановленого законом строку по справі № 463/1879/16). При вирішенні питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Шеремети Г.І. та визначаючи вид стягнення Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (головуюча Мамонтова І.Ю.,члени-Гречківський П.М., Мірошниченко А.М., Овсієнко А.А., Швецова Л.А., Худик М.П.) взяла до уваги позитивну характеристику судді, наданої виконувачем голови Суду Гиричем С.В., у якій зокрема зазначено, що суддя Шеремета Г.І. «проявила себе як сумлінний, ініціативний, грамотний, кваліфікований спеціаліст». Викладені відомості у характеристиці судді Шеремети Г.І. в мене викликали сумніви, щодо їх об’єктивності та достовірності. Для перевірки викладених відомостей звернувся до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
Встановлено, що у 2016 році суддя Шеремета Г.І. включила до РЕЄСТРУ 19 вироків по кримінальних справах, з яких тільки 4 включено до РЕЄСТРУ з дотриманням строків, встановлених вимогами ч.3 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень», решту 15 вироків направлені до Адміністратора РЕЄСТРУ з порушенням вимог Закону.
 
У 2016 році суддя Шеремета Г.І. ухвалила 291 рішення суду по цивільних справах, які включені до РЕЄСТРУ. Внаслідок моніторингу першої сотні рішень суду, внесених згаданою суддею до РЕЄСТРУ встановлено, що тільки три рішення суду включені до РЕЄСТРУ з дотриманням строків, встановлених вимогами ч.3 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень», а решту 97 рішень включені до РЕЄСТРУ з грубим порушенням строків, встановлених вимогами згаданого закону (по справах №№463/1389/15; 463/4694/15; 463/5867/15; 463/5795/15 копії судових рішень не направлялись до РЕЄСТРУ впродовж більше трьох тижнів).
 
У 2016 році суддею Шереметою Г.І. розглянуто 55 судових справ наказного провадження по яких до РЕЄСТРУ внесено 55 судових наказів. Із згаданих 55 справ тільки одна(№463/634/16) розглянута з дотриманням вимог ЦПК України, всі інші заяви про видачу судових наказів по 54 судових справах були розглянуті з порушенням строків, встановлених вимогами ч.7 ст.100 ЦПК України, хоч на перший погляд жодних порушень не було встановлено. Детальний аналіз наявної на сайті Суду інформації показав, що суддя Шеремета Г.І. тижнями не розглядала отримані заяви про видачу судових наказів, а потім однією датою ухвалювала і відкриття провадження у справі, і видачу судового наказу, хоч Законом обмежені строки розгляду заяв та видачі судових наказів: - на наступний день після надходження заяви суддя вирішує питання про відкриття(відмову) провадження, а через три дні після відкриття- видачу судового наказу.

Згадані вимоги Закону суддя Шеремета Г.І. у 2016 році систематично ігнорувала (можна сказати «ґвалтувала» ці вимоги), що підтверджує наступна інформація:
 
 • заяви по справах № 463/6095/15 та № 463/6178/15 до суду надійшли відповідно 07.12.2015 року та 10.12.2015 року, а судові накази видано 13.01.2016 року;
 • заява по справі № 463/5978/15 до суду надійшла 01.12.2015 року, а судовий наказ видано 18.01.2016 року;
 • заяви по справах № 463/325/16 та № 463/328/16 до суду надійшли 25.01.2016 року, а судові накази видано 08.02.2016 року;
 • заяви по справах № 463/379/16 та № 463/372/16 до суду надійшли 27.01.2016 року, а судові накази видано 08.02.2016 року;
 • заяви по справах № 463/161/16; 463/160/16; 463/164/16; 463/172/16; 463/175/16 до суду надійшли 15.01.2016 року, а судові накази видано 09.02.2016 року;
 • заяви по справах № 463/293/16; 463/291/16; 463/290/16; 463/306/16; 463/289/16; 463/302/16; 463/295/16 до суду надійшли 22.01.2016 року, а судовий наказ видано 09.02.2016 року.
 
По всіх інших справах наказного провадження суддя Шеремета Г.І. зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби безпідставно порушувала вимоги п.7 ст.100 ЦПК України, внаслідок чого порушувались встановлені Законом строки видачі судових наказів.
 
Викладена інформація яскраво засвідчує системність порушень чинного законодавства з боку судді Шеремети Г.І. У відповідності до вимог п.1 ч.8 ст.109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого або систематичного нехтування обов’язками є несумісним зі статусом судді, що тягне за собою дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
На фоні викладених систематичних порушень вимог чинного законодавства з боку судді Шеремети Г.І. дивним виглядає позивна характеристика, надана їй виконувачем обов’язків голови суду Гиричем С.В. , яка явно суперечить згаданим фактам, щодо системних та умисних незаконних дій судді Шеремети Г.І. Такі дії виконуючого обов’язки керівника Личаківського районного суду міста Львова Гирича С.В. засвідчують зловживання ним своїм службовим становищем, який умисно приховав від члена Вищої ради правосуддя справжні характеризуючи дані на суддю Шеремету Г.І., що полягають у систематичному зловживанні службовим становищем та невиконанні покладених на неї обов’язків. Неправдиві відомості, викладені у характеристиці на суддю Шеремету Г.І. були взяті до уваги при визначенні виду стягнення. П.13 ч.1 ст.106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлена підстава притягнення судді до дисциплінарної відповідальності- надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої ради правосуддя», ці дії вчинив суддя Гирич С.В.
 
Чому Гирич С.В. вчинив згадані порушення Закону? Відповідь дуже проста, вона лежить на поверхні відомостей, внесених цим суддею до РЕЄСТРУ. Виявляється суддя Гирич С.В. теж систематично «ґвалтує» Закон (Ворон-воронові ока не добуде?!). У 2016 році він ухвалив та включив до РЕЄСТРУ 297 рішень суду по цивільних справах. Моніторинг першої сотні цих судових рішень показав, що тільки 22 рішення суду включені до РЕЄСТРУ з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до судових рішень», а 78- з порушенням строків, встановлених вимогами ч.3 ст.3 Закону. Аналогічні порушення з боку судді Гирича С.В. вбачаються і по справах наказного провадження за 2016 рік.
 
Викладена інформація дає підстави стверджувати, що одного «ґвалтівника» Закону перед Вищою радою правосуддя прикрив інший «ґвалтівник» Закону, надавши неправдиву позитивну характеристику, приховавши від ВРП справжній «портрет» судді. І це все? Більше ніхто не «кришує»? Кришують, ще й як! На самому верху судової гілки влади знаходяться інші «ґвалтівники» Закону в мантіях.
 
А хто ж буде рятувати Закон від «ґвалтівників» в мантіях? Може Вища рада правосуддя? Можливо у цій установі працюють кришталево чисті службісти, що не дадуть суддям-пройдохам порушувати Закон і чесно будуть виводити на чисту воду їх корупційні дії? Враховуючи, що у попередній публікації я вже згадував члена Третьої дисциплінарної палати ВРП Швецову Л.А., тож вирішив подивитись на її діяльність через призму РЕЄСТРУ. Встановлено, що у 2016 році суддя Апеляційного суду Харківської області Швецова Л.А. ухвалила і включила до РЕЄСТРУ 914 судових рішень. Моніторинг першої сотні згаданих судових рішень показав, що тільки 6 судових рішень включено до РЕЄСТРУ з дотриманням строків, встановлених вимогами Закону України «Про доступ до судових рішень», решту 94 судових рішення включені до РЕЄСТРУ з порушеннями згаданих вимог.
 
Моніторинг другої сотні судових рішень показав, що тільки 20 судових рішень включені до РКЄСТРУ з дотриманням вимог Закону, а перевірка дев’ятої сотні судових рішень згаданої судді показала, що тільки 33 судових рішення включені з дотриманням вимог Закону. Про що свідчить викладена інформація? У Вищій раді правосуддя (вищішої вже немає) працюють такі ж «гвалтівники» Закону, яких можна зустріти і в інших судах, що систематично з місяця в місяць «гвалтують» Закон, нехтують його вимогами і одночасно вершать вище правосуддя. Як може та ж Швецова Л.А. притягати до дисциплінарної відповідальності будь-якого суддю за порушення вимог Закону «Про доступ до судових рішень», якщо вона сама є злісним порушником Закону, сама систематично зловживала службовим становищем при здійсненні судочинства у Апеляційному суді Харківської області? Суддя Швецова Л.А. «переплюнула» суддю Шеремету Г.І. у строках невнесення судових рішень до ЄДРСР- місяцями може не вносити копії судових рішень до РЕЄСТРУ, чого собі не дозволяла суддя Шеремета Г.І. На підставі викладеної інформації мабуть потрібно направити скаргу щодо незаконних дій судді Швецової Л.А. до Вищої ради правосуддя, щоб члени цієї установи у відповідності до вимог ч.8 ст.109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розглянули її незаконні дії та наклали на неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади за систематичне нехтування своїми службовими обов’язками, що є несумісним зі статусом судді (звільнили з посади не тільки, як судді, але й члена Вищої ради правосуддя).

Такий крок буде підтвердженням очищення цієї структури від випадкових осіб.
Жуков О.С.

Загальний рейтинг ($ s)

$ s з 5 зірок
 • Немає коментарів

Залиште Ваші коментарі

Залишити коментар в якості гостя

0
Ваші коментарі можуть бути редаговані адміністратором.
Автор :

На сайті

На сайті 38 гостей та відсутні користувачі

Останні користувачі

 • Троценко - Добрянська Ольга
 • FumesothFet
 • Vasya
 • Sevnday
 • Sevenday

Статистика

Користувачі
506
Статті
546
Перегляди статей
558307

Лічильник