Увійти


Скільки коштує сумлінність, чесність і неупередженість члена ВРП??

ВРП02.05.2019 року у відповідності до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та на підставі п.2 ч.1 ст.106 цього ж Закону на адресу Вищої ради правосуддя скерував скаргу, щодо дисциплінарного проступку судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Самсіна Маркіяна Леоновича, вчиненого ним при розгляді кримінальної справи № 446/1228/16-к. Суддею Самсіним М.Л. вчинено дії щодо «безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень». При розгляді згаданої справи суддя Самсін М.Л. порушив вимоги ч.3 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень» і направив судові рішення до РЕЄСТРУ з порушенням встановлених строків від одного місяця до 4 місяців і 22 дні. Згаданою скаргою просив притягнути суддю Самсіна М.Л. до дисциплінарної відповідальності.

За вих.№ 4010/0/18-19 від 04.06.2019 року на мою адресу скерована ухвала члена Вищої ради правосуддя Шапрана Віктора Валентиновича за наслідком попередньої перевірки дисциплінарної скарги стосовно згаданого судді, якою залишено її без розгляду та повернуто скаржнику.
 
Що ж стало причиною повернення скарги, чому цей член ВРП відмовив у розгляді скарги, якими підставами він керувався.

Читаємо мотивацію Шапрана В.В.:
«Пунктом 13 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 передбачено, що електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.
З викладеного вбачається, що суддею не дотримано встановленого строку надання копій судових рішень для їх внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
Для встановлення відомостей про ознаки дисциплінарного проступку важливо констатувати очевидну безпідставність недотримання строків виготовлення судового рішення. Сам лише факт недотримання строку встановленого законом для виготовлення повного тексту судового рішення не може автоматично свідчити про наявність підстави для дисциплінарної відповідальності судді.
«Для визнання бездіяльності протиправною недостатньо одного лише факту несвоєчасного виконання обов’язкових дій, а важливими є також конкретні причини, умови та обставини, через які дії, що підлягали обов’язковому виконанню відповідно до закону, фактично не були виконані чи були виконані з порушенням строків. Значення мають юридичний зміст, значимість, тривалість та межі бездіяльності, фактичні підстави її припинення, а також шкідливість бездіяльності для прав та інтересів особи».
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, за період з 01 червня 2016 року по 28 лютого 2017 року суддею Самсіним М.Л. прийнято близько 845 судових рішень(у справах усіх форм судочинства).
 
Відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів:
 
"суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у випадку допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, проте, в даному конкретному випадку автором скарги не зазначено фактичних даних на підтвердження вчинення суддею Самсіним М.Л. умисних, чи внаслідок недбалості дій щодо несвоєчасності надання копій ухвал… для їх внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень".
Отже, як вбачається із згаданої ухвали член Вищої ради правосуддя вважає, що суддя Самсін М.Л. без умислу і, не маючи жодних ознак службової недбалості просто так не вносив до РЕЄСТРУ згадані судові рішення. Щоб підтвердити свою позицію навів кількість судових рішень (близько 845) , ухвалених з 01.06.2016 року по 28 02.2017 року. Мені стало незрозумілим, чому Шапран В.В. застосував слово близько, тому вирішив перевірити через РЕЄСТР відповідність згаданої кількості фактичним даним (точним).
 
За даними РЕЄСТРУ станом на дату написання цієї публікації до РЕЄСТРУ включено 854 судових рішення(ця кількість є точною, а не приблизною), ухвалених суддею Самсіним М.Л. впродовж 01.06.2016 року- 28.02.2017 року, а впродовж 01.06.2016року- 31.12.2016 року- 700 судових рішень. Звідки Шапран В.В. взяв цифру 845 судових рішень – невідомо, але вона явно не відповідає даним РЕЄСТРУ? Щоб перевірити умисність або недбалість судді Самсіна М.Л. члену ВРП Шапрану В.В., мабуть, бракнуло розуму, щоб перевірити, а яку кількість судових рішень згаданий суддя вніс до РЕЄСТРУ впродовж наступних років. Такою перевіркою встановлено наступне:
 
 • впродовж 01.01.2017 року- 31.12.2017 року суддею Самсіним М.Л. направлено до РЕЄСТРУ 172 судових рішення, ухвалених ним за період часу з 01.06.2016 року по 31.12.2016 року;
 • Впродовж 01.01.2018 року- 31.12.2018 року суддею Самсіним М.Л. направлено до РЕЄСТРУ 1 судове рішення, ухвалене ним за період часу з 01.06.2016 року по 31.12.2016 року;
 • Впродовж 01.01.2019 року- 01.06.2019 року суддею Самсіним М.Л. направлено до РЕЄСТРУ 7 судових рішень, ухвалених ним ще за період часу з 01.06.2016 року по 31.12.2016 року;
 
Щоб показати справжню картину умисних дій або недбалості судді Самсіна М.Л. члену Вищої ради правосуддя Шапрану В.В. бракнуло через РЕЄСТР зробити перевірку кількості направлених цим суддею судових рішень у інші роки, наприклад:
 
 1. У 2013 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 376 судових рішень, з яких 270 судових рішень направлено до РЕЄСТРУ у 2017 році, та 72 судових рішення – у 2019 році;
 2. У 2014 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 995 судових рішень, з яких 57 судових рішень направлено до РЕЄСТРУ у 2015 році, 146 судових рішень – у 2016 році, 398 судових рішень- у 2017 році, 1 судове рішення у 2018 році та 23 судових рішення у 2019 році.
 3. У 2015 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 581 судове рішення, з яких 58 направлено до РЕЄСТРУ у 2016 році, 62 судових рішення – у 2017 році, 5 судових рішень у 2018 році, 5 судових рішень у 2019 році;
 4. У 2016 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 1070 судових рішень, з яких 286 направлено до РЕЄСТРУ у 2017 році, 2 судових рішення – у 2018 році, 13 судових рішень- у 2019 році;
 5. У 2017 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 1807 судових рішень, з яких 206 направлено до РЕЄСТРУ у 2018 році, 98 судових рішень – у 2019 році.
 6. У 2018 році суддя Самсін М.Л. ухвалив 1027 судових рішень, з яких 140 направлено до РЕЄСТРУ у 2019 рік.
 
Чи можуть свідчити вказані цифри про умисні або внаслідок недбальства дії судді Самсіна М.Л.? Чи для члена ВРП Шапрана В.В. вони нічого не значать? На фоні згаданих кількісних показників, як розуміти формулювання члена ВРП Шапрана В.В. про відсутність умисності та недбальства з боку судді Самсіна М.Л.? Чи, член ВРП Шапран В.В. навіть не замислювався над тим, що він вказав у ухвалі?
 
Хочу зауважити, ще одну обставину, яка на мою думку свідчить про упереджене ставлення члена ВРП до розгляду моєї скарги. У згаданій ухвалі Шапран В.В. вказав, що «відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу від 06.05.2019 року вказану дисциплінарну скаргу передано члену ВРП Шапрану В.В. для попередньої перевірки». Ст.43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначений порядок попередньої перевірки дисциплінарної скарги, в тому числі перевірки на відповідність вимогам закону. Проведена мною перевірка дат направлення «бородатих» судових рішень суддею Самсіним М.Л. у поточному році показала, що основна їх кількість була направлена до РЕЄСТРУ 23 та 30 травня 2019 року . Вказане, дає мені підстави підозрювати члена Вищої ради правосуддя Шапрана В.В в тому, що він отримавши мою скаргу попередив суддю Самсіна М.Л. про її наявність, внаслідок чого і були активізовані дії останнього , щоб «зачищати свої хвости». Що, це може означати? З другої сторони мені видається, що така «благодійність» з боку Шапрана В.В. має матеріальне підгрунтя . Але це все є тільки моїми припущеннями, які грунтуються на наявній інформації, щодо незаконних дій службової особи.
 
Наведена інформація явно засвідчує систематичність порушень вимог Закону з боку судді Самсіна М.Л., про що мною вже десятки разів описано у публікаціях в Інтернеті та зверненнях не тільки до ВККСУ , але й до ВРП. Тому, посилання члена ВРП Шапрана В.В. на завантаженість судді Самсіна М.Л. (коефіцієнт складності справ), щодо відсутності в його діях умисності та недбалості, є не обгрунтованими, безпідставними і свідчить про намагання цього державного службовця приховати колегу «по цеху» від притягнення до відповідальності, що дає підстави стверджувати, що у його діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, встановлених ст.ст.366 та 364 КК України.
 
Ще однією причиною, яка, мабуть, спонукала члена ВРП Шапрана В.В. вчинити незаконні дії щодо залишення моєї скарги без розгляду є та обставина, що згаданий чиновник обіймаючи посаду судді Київського апеляційного господарського суду сам систематично порушував вимоги Закону України «Про доступ до судових рішень», про що свідчать судові рішення включені до РЕЄСТРУ. Так, у 2017 році суддя Шапран В.В. дозволяв собі порушувати строки внесення копій судових рішень до РЕЄСТРУ: судові рішення від 13.01.2017 року надсилав до РЕЄСТРУ 16-17.01.2017 року; від 17.01.2017 року- 24.01.2017 року; 26.01.2017 року- 30.01.2017 року і т.д. Іншими словами злісний порушник Закону Шапран В.В. приховав від притягнення до відповідальності іншого злісного порушника Закону Самсіна М.Л. Напрошується питання, хто ж перевіряв кандидатуру п. Шапрана В.В. на посаду члена ВРП? Яким чином цей порушник Закону опинився у цьому кріслі? Уявіть собі, скільки порушників Закону на своїй посаді п.Шапран В.В може приховати від притягнення до відповідальності за надуманими ним причинами?
 
А, як же бути з присягою члена Вищої ради правосуддя:
«Приисягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради правосуддя для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів …».
Про яке формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів може вестись мова, якщо сам член ВРП Шапран В.В. є порушником Закону? Мабуть, при перевірці моєї скарги думки пана Шапрана В.В. були направлені в інше русло- літній сезон відпусток, потрібно заощадити або назбирати коштів для відпочинку, а присяга – почекає? Чи, він керувався державницькими ідеями- чесний і порядний суддя Самсін М.Л. повинен виконувати свої обов’язки судді незважаючи на те, що пишуть про нього журналісти чи інші громадяни? А, де підзвітність перед суспільством?
Ст.24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлює підстави для звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя, в тому числі:
 
«за грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісними зі статусом члена ВРП або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади».
 
Невже викладені мною відомості про незаконні дії члена ВРП Шапрана В.В. будуть сприяти підвищенню авторитету судової гілки влади? Чи , вони свідчать про допущення ним поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя?

Загальний рейтинг ($ s)

$ s з 5 зірок
 • Немає коментарів

Залиште Ваші коментарі

Залишити коментар в якості гостя

0
Ваші коментарі можуть бути редаговані адміністратором.
Автор :

На сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Останні користувачі

 • Троценко - Добрянська Ольга
 • FumesothFet
 • Vasya
 • Sevnday
 • Sevenday

Статистика

Користувачі
506
Статті
674
Перегляди статей
708404

Лічильник